около

“Трансгранично Изкуството на Дом на Черно море” MIS ETC Code 697, договора за финансиране. 50762/25.06.2013/12.07.2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество – Румъния-България 2007-2013 г., приоритетна ос 3 на социалното и икономическото развитие, област на интервенция 1-подкрепа за трансграничното бизнес сътрудничество и насърчаване на регионалния образ и идентичност

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото икономическо развитие на района между Констанца и Добрич и на сезонния туризъм и укрепване на Българската чрез разширяване на сезонните туристически дейности на базата на диверсификацията на природни и културни забележителности. Като се има предвид това и специфичните цели на проекта (да се създаде Ботаническа градина Techirghiol, да се модернизира градините на Двореца на Балчик, за стимулиране на общи трансгранични инициативи и стратегии в областта на туризма, между институциите и академичните среди). Комуникация в проекта, ще бъдат планирани, като се вземат предвид всички възможни целеви групи, които участват в дейностите по проекта, както и за повишаване на инфраструктурата, създадена около, органите и институциите, които участват и на последно, но не на последно място, финансовата помощ от страна на Европейската комисия. Проектът “Трансгранично Изкуството на Дом на Черно море” се ръководи от следната партньорството:

1. Ръководител-административно-териториална единица на Techirghiol, Romania
2. Партньор 2 – Дворец на Балчик, България
3. Partner 3 – Овидий University Constanta, Romania
4. Partner 4 – Град Балчик
5. Partner 5 – Софийски университет, България.
За договарящия орган – град Techirghiol като лидерство на този проект има за основна цел при използването на финансирането на безвъзмездни средства в създаването на Ботаническата градина в град Techirghiol. Инвестицията е част от програмата за развитие на туристическите дейности в град Techirghiol, и ще бъде построен върху земя, която е собственост на град Techirghiol. Част от същата програма са и проектите на “Терапевтична парк” “Интегриран проект за туристическо развитие на брега на Techirghiol езеро” и тези публични инвестиции представляват единна и организирана имидж на брега на езерото Techirghiol и.

Ботаническата градина на Techirghiol ще бъде изграден на площ от 55636 кв. М. Ботаническата градина на Techirghiol също ще включва оранжерия за екзотични растения, които трябва да бъдат оборудвани с изследователски центрове (лаборатории), както и за необходимата работа в ботаническа градина (пространство за персонал, инструменти, машини и различни вещества), както и пространства за посетители (бани, стая за аудио-видео презентации, продажба на билети и информация точка). За тази инвестиция е също така предложи пешеходна алея в непосредствена близост до един колоездач един по протежение на цялата дължина на зоната, успоредно на езерото на разстояние 10-20 м от езерото. Предложените чрез градоустройство пътища, земите от Nenciu Стоян и от Санаторно обкръжение ще бъдат изпълнени за този проект. Това са определяне на краищата на проектната площ.

Зоната за паркиране ще бъдат разположени в близост на района до Ботаническата градина на Techirghiol и ще има капацитет от 67 места за паркиране. Ботаническата градина на Techirghiol също ще са добре оборудвани пътеки: перголи, пейки, осветителни тела, така че да се създаде предимство за гледане на външните градина, растителност площи във вътрешността на парка, изкуствено езеро с водни растения (водни лилии). За водната площ на езерото Techirghiol има нищо, включени в този poject.

По отношение на функция, Ботаническата градина на Techirghiol има следните компоненти:
1. Sera и Платформа за събития;
2. The Green пространство на градината;
3. пешеходни алеи и алеи за велосипедисти;
4. Urban мебели, перголи, пейки, беседки, шатри (наблюдателни кули);
5. A малък язовир;
6. поливни съоръжения, включително и басейн за събиране на вода от валежи, река;
7. осветление с лампи от декоративни стълбове на средна височина;
8. осветление с прожектори;
9. Artificial Relief за малка надморска височина-максимум 4 m.

Print Friendly