ЗА НАС

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Културен център “Двореца” е държавен културен институт създаден от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на културата. Предмет на неговата дейност е опазване на паметниците на културата, тяхното съхранение и развитие.  Основните цели и задачи на института са възстановяване и обогатяване на културно-историческите обекти и природното богатство, създаване и разпространение на културни ценности, развитие на културния и познавателен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство. В “Двореца” – Балчик съществуват традиции за културни изяви. Обстановката предлага възможности за провеждане значими национални и международни фестивали, конкурси на млади таланти, изложби, пленери на художници и скулптори, реализация на малки театрални форми, заснемане на филми и клипове и др.Привличането на хората на културата и изкуството и предоставянето на условия за творчество спомага за нарастване популярността на обекта. Културните изяви в съчетание с романтичната обстановка доставят естетическа наслада у посетителя и оставят в него траен спомен от срещата с прекрасното.

ДВОРЕЦА

Благодарение на необикновеното си географско разположение, Балчик е град, който е люлка на няколко важни култури и цивилизации през вековете, а  “Двореца“ в Балчик е предпочитаното място на стотици хиляди туристи, посетили  Североизточна България. Архитектурно-парковият комплекс  притежава една мозайка от култури, изградена от смесването на различни религии, общности и обичаи, и предоставя изключителни възможности на хората, които се интересуват не само от лятна почивка, но и от културни ценности и история. Културен център „Двореца“  е държавен културен институт, в чийто предмет на дейност е залегнало осъществяването на редица основни и допълнителни дейности по опазването и популяризирането на културната ценност.

Държавен културен институт                                                 

“Културен център „Двореца”                                                                                                

тел: 0579/725 59                                                                                             

факс: 0579/768 49                                                                                             

Print Friendly